Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie i wysyłka plików JPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • obsługa kadrowo-płacowa,
 • rozliczanie właścicieli,
 • reprezentacja przed urzędami.