Rozliczanie kadrowo-płacowe

Rozliczanie kadrowo-płacowe

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych 
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie dokumentacji z przebiegu zatrudnienia,
 • sporządzanie karty przychodów pracowników,
 • wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych do PFRON w celu uzyskania dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • rozliczanie i miesięczne wysyłanie dokumentów do PFRON
 • sporządzanie i wysyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów, oraz dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników PIT-11,
 • sporządzenie deklaracji rocznej PIT-4R,
 • reprezentacja klientów podczas kontroli z PIP i ZUS.