Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

  • rozliczanie deklaracji rocznych związanych z prowadzona działalnością PIT28, PIT36/36L
  • rozliczanie deklaracji rocznych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej  
    ( dochody z Polski jak i z zagranicy): PIT37, PIT36,
  • pozostałe rozliczenia roczne tj PIT38, PIT39
  • sporządzanie deklaracji rocznych CIT dla spółek, stowarzyszeń itp